Điều khoản và điều kiện

Các chi tiết về thỏa thuận của chúng tôi với bạn, cách chúng tôi bảo về vốn và an ninh cho bạn, và nhiều chi tiết khác nữa


General terms

Các điều khoản chung

Thỏa thuận chính bạn đang thực hiện với chúng tôi là để được phép sử dụng Deriv

Trading terms

Các điều khoản giao dịch

Các nền tảng của chúng tôi và các giao dịch bạn có thể thực hiện trên chúng cùng với các chi tiết quan trọng khác về việc giao dịch trên Deriv

Funds and transfers

Funds and transfers

Cách chúng tôi giữ vốn của bạn, chuyển giao chúng giữa các tài khoản của bạn, và cả khoản tiền thưởng cho bạn

Security and privacy

Bảo mật và riêng tư

Cách chúng tôi xử lý thông tin dữ liệu của bạn và cách chúng tôi sử dụng bộ nhớ đệm

Business terms

Các thuật ngữ kinh doanh

Thỏa thuận của chúng tôi với bên liên kết, nhà môi giới, nhà phát triển những người sử dụng API, và các đại lý thanh khoản của chúng tôi

Risk disclosure

Báo cáo rủi ro

Các rủi ro kiên quan đến giao dịch mà bạn cần nắm rõ

BFX

Supplementary terms

Additional terms related to some of our companies