Giao dịch có trách nhiệm

Giao dịch trực tuyến vô cùng thú vị, nhưng cũng là một hoạt động nhiều rủi ro và có thể gây nghiện. Sau đây là một số chỉ đã để giúp bạn quản lý các rủi ro khi giao dịch trực tuyến.

DemoDEMO

Nâng cao kỹ năng qua tài khoản dùng thử miễn phí.

Hand money

Chỉ giao dịch bằng tiền mà bạn có khả năng chi trả.

Borrow money

Không nên tham gia giao dịch với tiền đi mượn.

Limit

Đặt một giới hạn lỗ cho bản thân và tuân theo nó.

Avoid trading

Tránh tham gia giao dịch khi bạn không đủ tính táo đưa ra các quyết định tài chính.

Portion winning

Giữ lại một phần lãi bạn thu được để chánh việc mất trắng.Giới hạn được viết và tự rút lui

Với Deriv, bạn có lựa chọn áp dụng các giới hạn cho các hoạt động giao dịch của mình qua hệ thống tự loại trừ. Bạn có thể:

Với Deriv, ban có quyền áp dụng các giới hạn lên các hoạt động giao dịch của mình.

Checklist

Giới hạn số tiền bạn giao dịch

Checklist

Limit the amount of time you spend on trading

Checklist

Giới hạn số lỗ mà bạn có thể mất

Checklist

Tự chặn bản thân giao dịch trên trang web của chúng tôi

Tìm hiểu thêm về các công cụ tự loại trừ.

Các cảnh báo & quy định tiết lộ

Giao dịch trực tuyến có thể mang lại lợi nhuận cũng như gây lỗ. Giá cả có thể thay đổi phụ thuộc vào thị trường, và có thể ảnh hưởng đến khoản đầu tư của bạn. Tham khảo Tài Liệu Thông Tin Chính của chúng tôi về số lượng khoảng yêu cầu cho các công cụ giao dịch được cung cấp trên trang web của chúng tôi. Các sản phẩm của chúng tôi nằm trong danh mục 'các sản phẩm phức tạp' và có thể sẽ không phù hợp với các khách hàng bán lẻ.

Giao dịch trực tuyến có thể mang lại lại cũng như gây ra lỗ. Giá cả sẽ biến động dựa vào các thay đổi của thị trường, và có thể gây ảnh hưởng đến khoản đầu tư của bạn. Các sản phẩm của chúng tôi được xếp vào loại 'sản phẩm phức tạp' và có thể sẽ không phù hợp cho các khách hàng bán lẻ.