Giao dịch có trách nhiệm

Giao dịch trực tuyến vô cùng thú vị, nhưng cũng là một hoạt động nhiều rủi ro và có thể gây nghiện. Sau đây là một số chỉ đã để giúp bạn quản lý các rủi ro khi giao dịch trực tuyến.

Free demo account

Hone your skills with a free demo account.

Trade carefully

Chỉ giao dịch bằng tiền mà bạn có khả năng chi trả.

Avoid borrowed money

Không nên tham gia giao dịch với tiền đi mượn.

Set limits

Đặt một giới hạn lỗ cho bản thân và tuân theo nó.

Avoid bad judgement

Tránh tham gia giao dịch khi bạn không đủ tính táo đưa ra các quyết định tài chính.

Save a portion

Giữ lại một phần lãi bạn thu được để tránh việc mất hết tài sản.


Giới hạn được viết và giới hạn bản thân

Với Deriv, ban có quyền áp dụng các giới hạn lên các hoạt động giao dịch của mình.

Checklist

Giới hạn số tiền bạn giao dịch

Checklist

Giới hạn số lỗ mà bạn có thể mất

Checklist

Limit the amount of time you spend trading

Checklist

Tự chặn bản thân giao dịch trên trang web của chúng tôi

Warning

Các cảnh báo & quy định tiết lộ

Online trading can incur losses as well as gains. Price will vary due to changes in the market and may impact your investment. Our products fall under the category of 'complex products' and may not be suitable for retail clients.