Giao dịch có trách nhiệm

Giao dịch trực tuyến vô cùng thú vị, nhưng cũng là một hoạt động nhiều rủi ro và có thể gây nghiện. Sau đây là một số chỉ đã để giúp bạn quản lý các rủi ro khi giao dịch trực tuyến.

DemoDEMO

Nâng cao kỹ năng qua tài khoản dùng thử miễn phí.

Hand money

Chỉ giao dịch bằng tiền mà bạn có khả năng chi trả.

Borrow money

Không nên tham gia giao dịch với tiền đi mượn.

Limit

Đặt một giới hạn lỗ cho bản thân và tuân theo nó.

Avoid trading

Tránh tham gia giao dịch khi bạn không đủ tính táo đưa ra các quyết định tài chính.

Portion winning

Giữ lại một phần lãi bạn thu được để tránh việc mất hết tài sản.Giới hạn được viết và giới hạn bản thân

Checklist

Giới hạn số tiền bạn giao dịch

Checklist

Giới hạn thời gian bạn tham gia giao dịch

Checklist

Giới hạn số lỗ mà bạn có thể mất

Checklist

Tự chặn bản thân giao dịch trên trang web của chúng tôi

Các cảnh báo & quy định tiết lộ