Giấy phép và quản lý

Deriv hoạt động dưới thẩm quyền của Binary.com.

Binary giới hạn

Công ty TNHH Binary, địa chỉ văn phòng được đăng ký tại 47 Esplanade, St. Helier, Jersey, Đảo Channel JE1 0BD, là công ty cổ phần cho các chi nhánh được lên danh sách dưới đây.

Công ty TNHH đầu tư Binary (Châu Âu)

MFSA

Đầu tư Binary (Châu Âu) Ltd được cấp phép và quản lý như một nhà cung cấp dịch vụ đầu tư cấp độ 3 bởi Cơ Quan Dịch Vụ Tài Chính Malta (giấy phép số. IS/70156).

Công ty TNHH Binary (BVI)

FSC

Binary (BVI) Ltd is licensed and regulated by the British Virgin Islands Financial Services Commission - view licence.

Công ty TNHH Binary (V)

Vanuatu

Binary (V) Ltd is licensed and regulated by the Vanuatu Financial Services Commission - view licence.

Công ty TNHH Binary (FX)

Labuan

Công ty TNHH Binary (FX) được cấp phép và quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Labuan để thực hiện việc kinh doanh môi giới tiền tệ (giấy phép số. MB/18/0024).

Công ty TNHH Binary (SVG)

SVG

Binary (SVG) Ltd được đăng ký tại St. Vincent và quần đảo Grenadines.