Giữ an toàn

Việc bảo mật cho tài khoản của bạn là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Sau đây là một vài cách giúp bạn tăng cường bảo mật cho tài khoản của mình:


Use different passwords

Use different passwords for your email and Deriv account and set a strong password.

Keep browser up-to-date

Luôn cập nhật trình duyệt web của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản mới nhất của Google Chrome.

Don't share

Don't share your Deriv account or payment methods with any other person.

Install antivirus

Cài đặt các phần mềm diệt virus ( chẳng hạn như Avast Free Antivirus cho Windows và Mac) trên máy tính của bạn.

Demo account

Bạn mới tham gia giao dịch?

Use our demo account and learn how to trade by using risk-free virtual funds.
Tạo một tài khoản miễn phí

Hiểu hết các rủi ro

Checklist

Việc giao dịch phái sinh có thể gặp nhiều rủi ro đáng kể. Đừng giao dịch bằng tiền mà bạn không đủ khả năng chi trả và không bao giờ được phép giao dịch bằng tiền đi vay. Tìm hiểu về Giao Dịch Có Trách Nhiệm.

Checklist

Trading on Deriv can become addictive. If you wish to stop trading for a period of time, please use our self-exclusion facilities.