dtrader-backgroundCreated with Sketch.

DTraderDTrader

Giao dịch
rất dễ dàng

50+

tradable assets and growing

$0.35

minimum stake

1s - 365d

flexible trade duration

>200%

potential payout

Cách thức hoạt động

Make a trade in 3 easy steps

1. Chọn loại tài sản

2. Theo biểu đồ

3. Mua các lựa chọn nhị phân bạn muốn

Đưa ra các quyết định giao dịch
khôn ngoan

Tùy chỉnh biểu đồ bằng các chỉ số và tiện ích kỹ thuật - mọi thứ bạn
cần để đưa ra các quyết địch giao dịch sáng suốt.

Giao dịch mọi thứ bạn thích,
bất cứ khi nào bạn muốn...

Forex, indices, commodities and Synthetic indices — whether it’s the world markets or synthetic markets that excite you, you’ll find them here.

...Và
theo cách của bạn

Choose from a variety of customisable trade types with stakes as low as $0.35 and durations as short as a second.