DBot

DBot

Tự động hóa các ý tưởng giao dịch mà không cần có kiến thức về lập trình

5

Bao gồm nhiều chiến lược đã được dựng sẵn

MIỄN PHÍ

việc thiết lập hoàn toàn miễn phí

50+

các thị trường bạn có thể dùng bot

Cách thức hoạt động

Thiết lập Bot giao dịch chỉ bằng 5 bước đơn giản

  Start with a popular strategy

  Martingale, D’Alembert, Oscar’s Grid, Cuttler’s RSI, Bollinger Bands, and SMA Crossover - load and customise proven strategies or create your own from scratch.

  Build your strategy visually

  Simply drag, drop, and configure pre-built blocks and indicators onto a canvas to build your bot. No coding needed.

  Maximise profits, limit losses

  Use analysis tools and indicators and include take-profit, stop-loss and other smart logic to maximise your profits, and limit losses.

  Track your performance

  See how your bot is performing as it executes each trade and receive notifications via Telegram.

  Get integrated help

  Access tutorials, guides, and reference information as you build your bot.

  Save your strategies

  Enjoy the convenience and security of storing your strategies on your Google Drive.

  Giao dịch hiệu quả hơn với Dbot

  Bạn mới tham gia giao dịch?

  Vào xem bản dùng thử của chúng tôi

  Xem thử các nền tảng khác mà chúng tôi cung cấp