DBot

Tự động hóa các ý tưởng giao dịch mà không cần có kiến thức về lập trình

5

Bao gồm nhiều chiến lược đã được dựng sẵn

MIỄN PHÍ

việc thiết lập hoàn toàn miễn phí

50+

các thị trường bạn có thể dùng bot

Cách thức hoạt động

Build a trading robot in 5 easy steps

  1. 1. Chọn loại tài sản

  2. 2. Đặt điều kiện mua

  3. 3 đặt các điều kiện bắt đầu lại

  4. 4. Chạy bot

  5. 5. Xem lợi nhuận

  6. 1. Chọn loại tài sản

    ChevronCreated with Sketch.

Start with a popular strategy

Martingale, D’Alembert, Oscar’s Grid, Cuttler’s RSI, Bollinger Bands, and SMA Crossover - load and customise proven strategies or create your own from scratch.

Build your strategy visually

Simply drag, drop, and configure pre-built blocks and indicators onto a canvas to build your bot. No coding needed.

Maximise profits, limit losses

Use analysis tools and indicators and include take-profit, stop-loss and other smart logic to maximise your profits, and limit losses.

Track your performance

See how your bot is performing as it executes each trade and receive notifications via Telegram.

Get integrated help

Access tutorials, guides, and reference information as you build your bot.

Save your strategies

Enjoy the convenience and security of storing your strategies on your Google Drive.

Giao dịch hiệu quả hơn với Dbot

Bạn mới tham gia giao dịch?

Vào xem bản dùng thử của chúng tôi

Xem thử các nền tảng khác mà chúng tôi cung cấp