Vision

Mục tiêu của Chúng tôi

Mục tiêu của chúng tôi là trở thành công ty giao dịch trực tuyến phục vụ khách hàng tốt nhất trên thể giới; tạo ra một nền tảng mà các nhà giao dịch có thể sử dụng để phát hiện và giao dịch bất kỳ sản phẩm phái sinh nào mà họ muốn.

Fusee

Sứ mệnh của chúng tôi

Nhiệm vụ của chúng tôi và cung cấp cho người giao dịch các giá cả có tính cạnh tranh với bộ lựa chọn rộng nhất của các công cụ phái sinh để việc giao dịch diễn ra một cách thuận lợi nhất.

962,900+

Số tài khoản giao dịch đã mở

27,354,600+

Số giao dịch thực hiện trong tháng trước

USD 6,748,229,300+

Tổng giá trị giao dịch thu được

USD 19,566,100+

Tổng tiền rút tháng trước