การซื้อขายอย่างรับผิดชอบ

การซื้อขายออนไลน์เป็นกิจกรรมที่น่าตื่นเต้น แต่มีความเสี่ยง และสามารถพัฒนาให้กลายเป็นพฤติกรรมเสพติด เรามีข้อแนะนำเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านบริหารจัดการความเสี่ยงในการซื้อขายออนไลน์

DemoDEMO

ฝึกปรือทักษะของท่านจากบัญชีทดลองใช้

Hand money

ใช้เงินที่ท่านสามารถยอมรับผลขาดทุนได้

Borrow money

ต้องไม่นำเงินที่กู้ยืมมาเทรด

Limit

ตั้งค่าวงเงินสำหรับจำกัดการขาดทุนและเคร่งครัดต่อเงื่อนไข

Avoid trading

หลีกเลี่ยงซื้อขายเมื่อท่านมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจผิดพลาด

Portion winning

แบ่งสัดส่วนและทยอยขายเพื่อทำกำไร เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนทั้งจำนวนวงเงินและการพักการซื้อขายที่แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร

เมื่อใช้ Deriv ท่านสามารถกำหนดเงื่อนไขในการกิจกรรมการซื้อขายโดยใช้ตัวช่วยของการพักตัวเอง ท่านจะสามารถ

เมื่อใช้แพลตฟอร์ม Deriv ท่านมีทางเลือกในการกำหนดวงเงินเป็นเงื่อนไขในการซื้อขายของท่าน

Checklist

จำกัดจำนวนเงินที่ท่านซื้อขาย

Checklist

Limit the amount of time you spend on trading

Checklist

จำกัดการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น

Checklist

ป้องกันตัวเองจากการซื้อขายจากเว็บไซต์ของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานการพักตัวเองของเรา

คำเตือนและบทบัญญัติอื่นๆ

การลงทุนซื้อขายออนไลน์สามารถทำให้ขาดทุนได้พอๆ กับกำไร ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพตลาด และอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนของท่าน โปรดศึกษาเอกสารข้อมูลที่แสดงถึงจำนวนมาร์จินที่เป็นเงื่อนไขของการลงทุน ได้จากเว็บไซต์ของเรา ผลิตภัณฑ์ของเราถูกจำแนกอยู่ใน 'กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อน' ซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับกลุ่มลูกค้ารายย่อย

การซื้อขายออนไลน์สามารถทำให้เกิดภาวะขาดทุนพอๆ กับการทำกำไร ราคาต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาด และส่งผลต่อการลงทุนของท่าน ผลิตภัณฑ์ของเราถูกจำแนกอยู่ใน 'กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อน' ซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับกลุ่มลูกค้ารายย่อย