1. Terms and conditions

 2. Data feed

 3. Security and privacy

 4. Conflicts policy

 5. Copyright

 6. Complaints and disputes

 7. Risk disclaimer

 8. Order execution

 9. Payment agents

 10. Bonuses

 11. Terms and conditions

  ChevronCreated with Sketch.

Regulamin

A. Wstęp i zakres umowy

 1. By accessing and using Deriv, you accept and agree to be bound by these terms and conditions. It is your responsibility to read and understand the following terms and conditions. These terms and conditions may be supplemented from time to time by additional terms and conditions applicable to a particular company or products.

 2. Terminy: „My”, „Nas”, „Nasz”, „Nasze” oznaczają Binary (SVG) Ltd.

 3. The services offered on Deriv are only suitable for you if you are able to bear the loss of all the money you invest and if you understand and have experienced the risks involved in the acquisition of such trades. International currency or commodity prices are highly volatile and difficult to predict. Due to such volatility, no trade purchased in Our system (whether or not the payout exceeds the premium amount) can be considered a safe trade.

 4. Dla wygody naszych Klientów niniejszy regulamin jest dostępny w kilku językach. Staramy się zapewnić wierne tłumaczenie wersji w języku angielskim, odzwierciedlając te same zasady. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją angielską strony Deriv, a wersją w jakimkolwiek innym języku, wersja angielska jest wersją obowiązującą.

B. Prawo właściwe i jurysdykcja

 1. It is your responsibility as you access Deriv to make sure that you understand and fully comply with the relevant laws or regulations of your own country. Deriv does not constitute and may not be used for the purposes of an offer or solicitation to anyone in any jurisdiction in which such offer or solicitation is not authorised or to any person to whom it is unlawful to make such an offer or solicitation. Access to Deriv and the offering of trades via Deriv in certain jurisdictions may be restricted; therefore, as you access Deriv, you are required to know about such restrictions and observe them.

 2. The transactions performed on Deriv and the relationship between you and Us are governed by, and construed in accordance with, the laws of the country where We are incorporated (the "Jurisdiction"). You agree to submit to and bring any claim you may have before the Jurisdiction courts, and these courts will have sole authority to settle any disputes that may arise in relation thereto.

 3. You agree that in any legal, arbitration, mediation, regulatory, administration, or any other proceedings initiated by you or by Us, Our records of your dealings shall constitute evidence. You shall cooperate fully with any investigation by any regulatory authority.

 4. Jeśli jakikolwiek zapis niniejszej umowy zostanie uznany za nieważny lub niewykonalny przez sąd lub organ kontrolny właściwej jurysdykcji, pozostałe zapisy niniejszej umowy pozostają w mocy i w pełni skuteczne.

 5. Właściwą jurysdykcją jest Saint Vincent i Grenadyny.

C. Komunikacja

 1. You may communicate with Us via Our website, email, phone, or exceptionally by post.

 2. Generally, We will communicate with you via Our website or send an email to the email address that you have provided upon account opening. We will communicate with you in English or, when possible, in your preferred language as selected at account opening. If you utilise anti-spam filtering that requires a fee to receive emails from Us, you must make sure that the communication We send you will get through to you.

Zarządzanie kontami

 1. Otwieranie konta

  1. Możesz otworzyć konto na Deriv pod warunkiem, że spełniasz następujące warunki:

   1. Zapoznałeś/aś się z niniejszym regulaminem w całości i przyjmujesz do wiadomości, że będziesz sprzedawać i kupować zakłady zgodnie z jego warunkami.

   2. Przeczytałeś Naszą politykę bezpieczeństwa i prywatności i jesteś świadomy, w jaki sposób przetwarzamy informacje.

   3. Działasz w swoim własnym interesie, a nie dla lub w imieniu jakiejkolwiek innej osoby.

   4. Masz ukończone 18 lat.

   5. Nie jesteś mieszkańcem kraju z ograniczonym dostępem, takiego jak Kanada, Hongkong, Izrael, Jersey, Malezja, Malta, Paragwaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Stany Zjednoczone lub dowolnego innego kraju z ograniczonym dostępem, który został określony przez FATF jako kraj z brakami strategicznymi.

   6. Posiadasz wystarczającą wiedzę i doświadczenie w kwestii takiego handlu i jesteś zdolny/a do oceny korzyści i ryzyka związanego z nabywaniem zakładów za pośrednictwem Deriv i podejmujesz to działanie, nie polegając na informacjach zawartych na portalu Deriv.

 2. Zamykanie konta

  1. You may choose to close your account yourself or by contacting Us. You can only close your account and withdraw any pending funds if you do not have any open trade positions and have complied with the requested "Know Your Client" procedures.

  2. Jeśli nie spełniasz warunków korzystania z Deriv, możemy anulować Twoje konto i wstrzymać wszelkie środki na nim zgromadzone.

E. Zakłady

 1. Nie udostępniamy miejsca do handlowania między sobą instrumentami inwestycyjnymi, pochodnymi i spekulacyjnymi ani papierami wartościowymi. Każdy zakład zakupiony przez ciebie za pośrednictwem Deriv jest indywidualną umową między Tobą a Nami i nie jest papierem wartościowym, nie jest też zbywalny, nie podlega negocjacjom ani nie może być przypisany osobie trzeciej.

 2. Nabywanie zakładów za pośrednictwem Deriv musi być dokonywane zgodnie z warunkami przedstawionymi na łamach tego portalu. Nabycie zakładów uznaje się za zakończone, gdy zakład został dostosowany, premia (lub wypłata, jeśli taka występuje) została obliczona i płatność została zweryfikowana.

 3. Zasady i ograniczenia

  1. Możemy wprowadzić pewne zasady i ograniczenia w odniesieniu do wprowadzania zleceń rynkowych na Deriv. Takie przepisy mogą się zmieniać od czasu do czasu, w zależności od warunków rynkowych i innych czynników. Obecnie obowiązują następujące zasady:

   1. Zakłady nie są zwykle oferowane z różnicą o wartości poniżej 0,05 do 1 (tzn. wypłaty poniżej 1,05 USD/GBP/EUR/AUD dla każdej stawki w wysokości 1 USD/GBP/EUR/AUD).

   2. Zakłady nie są zazwyczaj w ofercie w ciągu ostatniej godziny handlu na danym rynku (dla rynków walutowych to ograniczenie może być przedłużone do maksymalnie trzy godzin).

   3. Zakłady nie są zwykle dostępne, kiedy rynek podstawowy będzie znajdował się w dziennym maksimum lub dziennym minimum.

   4. Zakłady nie będą zwykle oferowane podczas pierwszych 10 minut handlu.

   5. W czasie „szybkiego rynku” (tzn. w okresach bardzo szybkich ruchów na rynkach) zakłady mogą być oferowane w cenach mniej korzystnych niż w zwykłych warunkach rynkowych.

   6. Pewne limity są narzucone w odniesieniu do akceptowalnych poziomów dla cen limitowych/ cen wykonania zakładów. Z reguły ceny limitowe/ ceny wykonania nie mogą być zbyt zbliżone ani zbyt odległe od aktualnego poziomu cen na rynku podstawowym.

   7. Niektóre zakłady nie mogą kończyć się w weekend, w związku z tym data zakończenia zakładu może zostać przesunięta na poniedziałek wypadający po tym weekendzie w przypadku, gdy data zakończenia zakładu przypada na sobotę lub niedzielę.

   8. Ceny rynkowe są zazwyczaj uaktualniane raz na sekundę. Dla każdej sekundy cena rynkowa jest uaktualniana do pierwszego najmniejszego przyrostu ceny otrzymanego w tej sekundzie z naszych źródeł danych.

   9. Nie gwarantujemy możliwości sprzedaży zakładu przed upływem jego daty wygaśnięcia.

   10. Dostępność niektórych zakładów jest ograniczona w czasie.

  2. Korzystanie z Deriv podlega następującym warunkom:

   1. If you are employed in the banking and/or finance sector, you must not conduct trades through Deriv unless your employer is aware of your trading and the practice is not against your employer's policies.

   2. You agree to comply with Our reasonable requests so We can verify your compliance with this term.

 4. Wypłaty

  1. We shall determine trade payouts by reference to the market quotes as displayed on Deriv relevant to the underlying index(ices) of the trade(s) or from the interbank trading data that We receive for forex quotes or commodity prices as displayed on Deriv. You should note that different markets may close at different times during the day due to local trading hours and time zones.

  2. Dla notowań forex godziny zamknięcia są określane przez nas i przedstawiane na stronie Deriv w sekcji Godziny otwarcia rynku. W przypadku jakiegokolwiek sporu dotyczącego wartości rynkowych lub rozliczeniowych, nasza decyzja jest decyzją ostateczną i wiążącą. Należy pamiętać, że niektóre rynki (np. wskaźników) nie są otwarte w ciągu całego dnia i handlowanie może nie być dostępne w godzinach zamknięcia tych rynków.

  3. We shall use Our best estimate of market price movements and the expected level of interest rates, implied volatilities, and other market conditions during the life of the financial trade to calculate the price that you will pay (or the payout that you will receive) for financial trades on Deriv at the time that the financial trade is purchased or sold. The calculation is based on complex mathematics and includes a bias in Our favour. The financial trade prices (or the payout amounts) that We offer you when you are speculating on the market or index prices may substantially differ from prices available in the primary markets where commodities or trades thereupon are traded, which is due to the bias favouring Us in the price calculation system referred to above.

  4. Dane przedstawiane przez nas na wykresach mają wyłącznie charakter informacyjny i mogą czasami różnić się od rzeczywistych wartości rynkowych. Nasza decyzja dotycząca obliczania ceny zakładu jest ostateczna i wiążąca. W przypadku niektórych zakładów dopuszczamy możliwość sprzedania zakładu przed datą jego wygaśnięcia, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani i możemy zawiesić taką możliwość w zależności od sytuacji na rynku walutowym. Zakłady podlegają zmianom w sytuacji, gdy wartość instrumentu bazowego zostaje zmieniona w czasie trwania kontraktu w wyniku działań firmy.

 5. Ewidentny błąd

  1. In deciding whether an error is a Manifest Error, We may take into account any relevant information, including the state of the underlying market at the time of the error and any error within, or lack of clarity of, any information source or pronouncement. You have a duty to report to Us any such problems, errors, or suspected system inadequacies that you may experience and may not abuse or arbitrage such system problems or errors for profit. We will endeavour to resolve any such difficulties in the shortest time possible.

  2. Jakiekolwiek zmiany warunków umownych dotyczących Ewidentnie nieprawidłowych zakładów muszą być racjonalne i sprawiedliwe i mogą wiązać się z zamknięciem i/lub otwarciem pozycji, złożeniem/anulowaniem zakładów bez angażowania Cię, zmianami otwartych pozycji, anulowaniem zakładów z historii handlowania itp. Środki pieniężne wymienione pomiędzy klientem a nami w rezultacie Ewidentnie nieprawidłowych zakładów zostaną zwrócone odbiorcy po dokonaniu zmian warunków kontraktu oraz postanowień niniejszej Umowy.

F. Środki klienta

 1. Środki, które nam przekazujesz, nie są w Twoim imieniu inwestowane w papiery wartościowe, kontrakty terminowe futures, waluty, instrumenty pochodne ani w żadne inne instrumenty.

 2. We have various deposit methods available, each with their own processing times. Some methods may not be available for withdrawal.

 3. You should not use your account as a banking facility and should only make deposits with a view to using funds to place trades. We are not a financial institution, and you will not receive interest on deposits.

 4. We hold client funds in bank accounts that are separate from the operational accounts, and We have arranged so that the assets in your account will be returned to you in the event of insolvency.

 5. Internal currency transfers between accounts are allowed up to a maximum of USD 2,500 or equivalent and are subject to a currency conversion fee. Transfers are allowed between any available currency pair.

G. Oszustwa i pranie brudnych pieniędzy

 1. Nie będziesz korzystać z portalu Deriv w celu prania pieniędzy.

 2. We use best-practice anti-money laundering procedures. Funds that originate from criminal activity are not accepted. We are bound to report suspicious transactions to relevant authorities.

 3. All transactions are checked to prevent money laundering, which may have several effects on you such as:

  1. Wypełniając formularz otwarcia konta, musisz podać wszystkie wymagane dane, które określają Twoją tożsamość, w tym ważne dane identyfikacyjne, adres, adres e-mail do kontaktu i swój numer telefonu.

  2. Withdrawals may only be paid to the account holder. You must ensure that all necessary details are provided to enable Us to process the withdrawal to the payment method selected.

  3. Musisz dokonać rejestracji osobiście.

  4. You shall not hold or pool third-party funds into your own account that you hold with Us.

  5. Sprzedaż, przekazywanie i/lub nabywanie kont dla/od innych klientów jest zabronione. Zabrania się również przesyłania środków między klientami.

  6. Wypłaty i/lub zwroty nie mogą być gromadzone na kontach otwartych pod fałszywym nazwiskiem ani na wielu kontach otwartych przez tę samą osobę.

  7. We may, at Our sole discretion or as required by regulation, conduct appropriate "Know Your Customer" (KYC) procedures and ask you to provide proof of identity (such as a notarised copy of passport or other means of identity verification as We judge to be necessary), and We may suspend an account until satisfactory identification information, evidence of identity and address, source of funds, and/or source of wealth have been provided.

  8. Zgadzasz się na potencjalne wykorzystanie przez nas informacji osobowych podanych przez Ciebie w celu przeprowadzenia odpowiednich kontroli zwalczania nadużyć finansowych. Podane przez Ciebie dane osobowe mogą być ujawnione instytucjom informacji kredytowej lub organom zapobiegania nadużyciom finansowym, które mogą prowadzić rejestr takich informacji.

  9. We have the discretion to request information from you to verify your compliance with these terms. If you do not comply with Our reasonable request for information, We may cancel your account and withhold any funds accumulated in it.

H. Nasze prawa

 1. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania działania portalu Deriv lub jego części w następujących przypadkach:

  1. W przypadku gdy, w wyniku wydarzeń politycznych, ekonomicznych, wojskowych czy finansowych (w tym w wyniku nietypowej zmienności warunków rynkowych lub braku płynności rynku) lub innych okoliczności poza Naszą kontrolą, odpowiedzialnością i wpływem, dalsze działanie Deriv nie jest praktycznie możliwe bez materialnego i negatywnego wpływu na Twoje lub Nasze interesy lub jeśli Naszym zdaniem cena nie może być obliczona dla zakładów finansowych

  2. W przypadku awarii środków komunikacji zwykle używanych do określenia ceny lub wartości któregokolwiek z zakładów finansowych lub w przypadku gdy cena albo wartość któregokolwiek z zakładów finansowych nie może być szybko i dokładnie potwierdzona

  3. W jakimkolwiek przypadku wystąpienia błędu w aktualnych cenach, notowaniach podanych do publicznej wiadomości lub w oprogramowaniu do handlowania

 2. Posiadamy prawo zakończenia wszelkich czynności i zakładów, w tym między innymi powyżej wymienionych czynności.

 3. We reserve the right to make changes to these terms and conditions. Any change to the terms and conditions made whilst Deriv is in operation will not apply retrospectively and will only apply to acquisitions of trades made after such a change. If any material changes to these terms and conditions are made, you will be notified in advance and shall either accept or decline to agree. If you decline to agree, your account may be frozen, suspended, or cancelled. You shall be allowed to withdraw any pending balance on account, subject to KYC verification. In such an event, We may at Our sole discretion close out your open trades at prices We consider fair and reasonable.

 4. Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania Twojego konta w przypadku zakłócenia, przerwania lub zawieszenia jakiegokolwiek zakładu.

 5. Although We have and retain all rights to refuse to do business with you and close your account, We warrant that all contractual obligations that are already made shall be honoured.

 6. We reserve the right to void or amend the contractual terms of any transactions that We reasonably believe are entered into at prices that do not reflect fair market prices or that are entered into at an abnormally low level of risk due to an obvious or palpable error (a “Manifest Error”).

 7. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy i/lub anulowania usługi według własnego uznania, odmowy zawarcia zakładów lub ich cofnięcia, a także naliczenia opłat za wpłatę bądź wypłatę, z jakichkolwiek powodów, w tym między innymi:

  1. Any instance where We believe that your activity on Deriv may be illegal in your country or state or that it may contravene any laws, regulations, instruments, ordinances, or rules that govern the operation of any exchange, financial market, or financial regulatory environment

  2. W każdym przypadku, gdy skontaktują się z nami władze lub instytucje regulacyjne z Twojego kraju lub regionu

  3. Każdy przypadek poniesienia przez Nas straty finansowej, podatkowej lub prawnej z powodu Twoich działań na portalu Deriv

 8. We have the right to prohibit you from trading on Deriv if you have insider knowledge of any financial market or instrument.

 9. We reserve the right to refuse to do business with you, to discontinue to do business with you, and to reverse your transactions if you do not accept or adhere to the anti-money laundering processes.

 10. Mamy prawo i obowiązek nieakceptowania informacji, które nam przekazujesz, jeśli wiemy lub mamy powód podejrzewać, że są one niepoprawne, niedokładne lub niekompletne. W takim przypadku możemy poprosić Cię o wyjaśnienie lub poprawienie przekazanych danych.

 11. Zastrzegamy sobie prawo do wniesienia poprawek do międzybankowych danych handlowych w przypadku błędnej wyceny lub danych niepoprawnych typograficznie.

 12. W przypadku jakichkolwiek zakłóceń w dostarczaniu danych, które nie mogą być przez nas z łatwością usunięte, zastrzegamy sobie prawo zwrotu pieniędzy za zakupiony kontrakt.

 13. We reserve the right to cancel/prohibit the use of deposit bonus and/or free bonus promotions at Our own discretion at any time.

 14. If your account has no recorded transaction for over 12 months, We reserve the right to charge you a dormant fee of up to USD/EUR/AUD/GBP 25, or equivalent of USD 25 in any other currency as calculated in accordance with the current exchange rate published by www.xe.com or any other recognised data provider as on the date of charging of the fee, and repeat doing so every six months for as long as your account remains dormant.

 15. If you make repeated deposits and withdrawals without placing commensurate trades, We reserve the right to pass on to your account, without prior notice, any bank charges that We have incurred before closing your account.

 16. We reserve the right to have risk limits in place, which affect your trading limits and may not be restricted solely to instruments and trade types. We may also impose volume trading limits on your account at Our sole discretion. Trading volume limits can be viewed in the Security and privacy section of your account. If your account balance exceeds your maximum account size, please make withdrawals to bring the balance below this limit.

 17. Nie tolerujemy żadnej formy nieodpowiedniego zachowania, m. in. używania obraźliwego języka. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia Twojego konta lub objęcia go ograniczeniami w przypadku dowolnej formy nieodpowiedniego zachowania z Twojej strony.

I. Odpowiedzialność

 1. Nasza odpowiedzialność

  1. Za wyjątkiem Naszego zaniedbania, oszustwa lub naruszenia, nie ponosimy wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności w przypadku działania siły wyższej, ani za działania któregokolwiek rządu lub organów prawnych, ani w przypadku awarii, uszkodzenia lub zniszczenia Naszych systemów komputerowych, danych, zapisów lub ich części, ani za opóźnienia, straty, błędy lub pominięcia wynikające z awarii lub Twojego złego zarządzania sprzętem czy oprogramowaniem telekomunikacyjnym lub komputerowym, ani za jakiekolwiek szkody lub straty uznane lub rzekomo spowodowane przez Deriv lub jego zawartość.

  2. Jakiekolwiek informacje podane na tych stronach i/lub w wiadomościach e-mail lub newsletterach wysyłanych przez nas w odniesieniu do powyższego nie mają charakteru porady finansowej ani inwestycyjnej i nie akceptujemy żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.

  3. Neither We nor any of Our directors, officers, managers, employees, or agents shall be liable for any loss, damage, or debt to you that has arisen directly or indirectly out of or in connection with this agreement.

 2. Twoja odpowiedzialność

  1. Zgadzasz się na pełną i osobistą odpowiedzialność za należyte wywiązanie się z każdej transakcji zawartej przy użyciu Twojego konta założonego na Naszym portalu.

  2. You are responsible for ensuring that you alone control access to the account and that no minors are granted access to trading on Deriv.

  3. You also indemnify Us against all costs and losses of any kind whatsoever as may be incurred by Us as a result, direct or indirect, of your failure to comply with any and all of your obligations set forth in this agreement and/or Our enforcement against you of any and all of Our rights under this agreement.

K. Siła wyższa

 1. No party shall be deemed liable for any failure to meet its obligations under this agreement if it is prevented from performing those obligations by an event of Force Majeure. Force Majeure events are events beyond the control of either of the parties and are not reasonably foreseen; they materially affect the performance of any of the parties’ obligations under this agreement. Force Majeure events may include but are not limited to acts of God, war, state or governmental actions, exchange controls, nationalisations, devaluations, forfeitures, natural disasters, terrorism, and other inevitable, unforeseeable, unanticipated, and unpredicted events that are not dependent upon the will of the parties.