Odpowiedzialne handlowanie

Handlowanie on-line jest ekscytujące, ale też ryzykowne i może stać się w uzależnieniem. Tutaj znajdziesz wskazówki, które pomogą Ci zarządzać ryzykiem związanym z handlowaniem on-line.

DemoDEMO

Podszkol się, korzystając z darmowego konta demo.

Hand money

Handluj tylko pieniędzmi, na których stratę możesz sobie pozwolić.

Borrow money

Nie handluj pożyczonymi pieniędzmi.

Limit

Ustaw limit swoich strat i nie przekraczaj go.

Avoid trading

Avoid trading when you’re prone to bad judgement.

Portion winning

Odłóż część wygranych środków, aby zapobiec stracie wszystkiego.Zapisane limity i samodzielne wyłączenie

Deriv zapewnia Ci możliwość ustalenia limitów swojego handlowania poprzez funkcję samo-wykluczenia. Możesz:

Deriv zapewnia Ci możliwość ustalenia limitów swojego handlowania.

Checklist

Ogranicz kwotę środków wykorzystywaną do gry

Checklist

Limit the amount of time you spend on trading

Checklist

Ogranicz potencjalne straty

Checklist

Zablokuj sobie możliwość handlowania na naszej stronie internetowej

Dowiedz się więcej o naszej funkcji samo-wykluczenia.

Inne ostrzeżenia i oświadczenia regulacyjne

Online trading can incur losses as well as gains. Prices will vary due to changes in the market, and may impact your investment. Refer to our Key Information Documents for the amount of margincrequired for the trading instruments offered on our cwebsite. Our products fall under the category of ‘complex products’ and may not be suitable for retail clients.

Handlowanie on-line może przynieść zarówno straty, jak i zyski. Ceny będą się zmieniać z powodu zmian na rynku i mogą wpłynąć na Twoje inwestycje. Nasze produkty są klasyfikowane jako „produkty złożone” i mogą nie być odpowiednie dla klientów detalicznych.